Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummi

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kirkkonummi01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kirkkonummi01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 13.03.2017/Pykälä 19

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Perusturvalautakunta

§ 17

02.03.2017

Kunnanhallitus

§ 84

06.03.2017

Kunnanvaltuusto

§ 19

13.03.2017

 

Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

 

129/03.00/2017

 

Perusturvalautakunta 02.03.2017 § 17

Kirkkonummen kuntaan on 31.1.2017 saapunut lausuntopyyntö, jolla sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö pyytävät Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot liitteenä olevasta luonnoksesta valinnanvapauslainsäädännöstä annettavaksi hallituksen esitykseksi. Lausunnot pyydetään toimittamaan 28.3.2017 klo 16.15 mennessä sosiaali- ja terveysministeriöön. Annetut vastaukset ovat julkisia. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelyssä.

 

Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita palvelun tuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen. Lakia sovelletaan maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

 

 

Lausuntopyynnön materiaalit: http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-31-1-2017

 

 

Valmistelijat: perusturvajohtaja Liisa Ståhle, p. 050 594 1749 ja

hallintopäällikkö Kati Kupiainen, vt. terveyspalvelujen tulosalueen vastuuhenkilö Arja Liinavuori, p. 050 350 3925, ylihoitaja Hannele Repo p. 050 5818 469, sosiaalipalvelupäällikkö Jaana Koskela

etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

 

Esityslistan liite:

- Kirkkonummen kunnan vastaus sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön lausuntopyyntökyselyyn luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi, ehdotus perusturvalautakunnalle

 

 

Ehdotus

Perusturvajohtaja:

 

Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen lausunnon annettavaksi vastaukseksi lausuntopyyntöön.

 

 

Päätös

Perusturvalautakunta:

 

Perusturvalautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen lausunnon annettavaksi vastaukseksi lausuntopyyntöön.

 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

 

 

 

Pöytäkirjan liite:

Liite 3/2.3.2017, Kirkkonummen kunnan vastaus sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön lausuntopyyntökyselyyn luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi, perusturvalautakunnan päätös

 

Oheismateriaali:

Perusturvajohtajan esitys valinnanvapautta koskevasta lainsäädäntöluonnoksesta

 

Tiedoksi

Kunnanhallitus (jatkokäsittelyä varten)

 

Muutoksenhakuohje

Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 §)

 

_____

Kunnanhallitus 06.03.2017 § 84

6.3.2017

Esityslistan liite:

- Kirkkonummen kunnan vastaus sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön lausuntopyyntökyselyyn luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi, ehdotus perusturvalautakunnalle

 

 

Ehdotus

Kunnanjohtaja:

 

Kunnanhallitus päättää

 

1

esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen lausunnon

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

 

Käsittely

Raija Vahasalo ehdotti käsittelyn aikana, että kunnanhallitus päättää todeta, että lakiluonnos valinnanvapaudesta on tarkoituksenmukainen ja kannatettava eikä kunta anna muuta erillistä lausuntoa.

 

Ehdotusta kannatettiin. Kunnanhallitus ei hyväksynyt ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että ehdotuksesta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Vahasalon muutosehdotusta äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanhallitus päättää Vahasalon ehdotuksen mukaisesti.

 

Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

9 Jaa-ääntä:

 

(Adlercreutz, Harinen, Hedberg, Munther, Kilappa, Lehtinen, Lindholm, Saloranta-Eriksson, Sinisalo)

 

4 Ei-ääntä:

 

(Haapaniemi, Kaurila, Wichmann, Vahasalo)

 

 

Päätös

 

Kunnanhallitus päätti

 

1

esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen lausunnon luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

 

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

 

 

 

Muutoksenhakuohje

ei muutoksenhakua

_____

Kunnanvaltuusto 13.03.2017 § 19

Esityslistan liite:

- Kirkkonummen kunnan vastaus sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön lausuntopyyntökyselyyn luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

 

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto

1

hyväksyy liitteen mukaisen lausunnon luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Käsittely

Valtuutetut Tiina Karlsson ja Ville Salmela poistuivat kokouksesta klo 22.03.

 

 

Keskustelun aikana tehtiin seuraavat muutosehdotukset lausuntokyselyssä esitettyihin vastauksiin:

 

Valtuuston puheenjohtaja Ulf Kjerinin muutosehdotukset:

Asiakohta 1: Voidaanko uudistuksella kaventaa väestön terveys ja hyvinvointieroja sekä parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta?

Muutosehdotus B KYLLÄ PÄÄOSIN (päätösehdotus C ei pääosin)

 

Asiakohta 2: Edistääkö uudistus tarkoituksenmukaisella tavalla asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia omiin palveluihin ?
Muutosehdotus B KYLLÄ PÄÄOSIN (päätösehdotus C ei pääosin)
Muutosesitys vapaamuotoiset huomiot ensimmäinen kappale.
Osalla väestöä uudistus lisää aidosti vaikutusmahdollisuuksia omiin palveluihin, mikä on myönteistä mutta sen arvioiminen, onko se tarkoituksenmukaista hoidon ja palvelun vaikuttavuuden kannalta, on sen sijaan haasteellista jää asiakkaan arviotavaksi. Osalla väestöstä on lähtökohtaisesti huonommat edellytykset valintojen tekemiseen.


Asiakohta 3: Antaako uudistus asiakkaalle riittävät mahdollisuudet hakeutua asiakkaan omaan tilanteeseen sopivaan palveluun?
Muutosehdotus B KYLLÄ PÄÄOSIN (päätösehdotus C ei pääosin)

 

Asiakohta 6: Toteutuuko demokratia esityksessä riittävällä tavalla? Jos ei, miten esityksen kansanvaltaisuutta voisi vahvistaa?

Lisäysehdotus vapaamuotoisiin huomioihin.
Maakunnan sisälle on luotava demokraattinen organisaatio joka seuraa palveluiden toteutumista niin laadun kun saatavuuden osalta.
Kunnilla tulee olla vahva rooli edellä mainituissa organisaatiossa joille tulee antaa tarpeellinen valta ja vastuu tehtäviensä hoitamiseksi.

 

Asiakohtaan 23 lisäysehdotus:
Valinnanvapaus on kokonaisuutena myönteinen uudistus. Suurimalla osalla kansalaisista jotka ovat työelämän piirissä ovat myöskin yksityisen työterveyshuollon piirissä. Eri kansalaisryhmiä tulee kohdella tasa-arvoisesti, eli seniorikansalaisille, työelämän ulkopuolella oleville sekä lapsiperheille on myöskin taattava palveluiden valinnanvapautta.

 

 

Valtuutetut Raija Vahasalo ja Timo Haapaniemi kannattivat Ulf Kjerinin muutosehdotusta.

 

 

Valtuutettu Anna Aintilan muutosehdotus:
Asiakohtaan 23 lisäysehdotus:
Valinnanvapauden laajeneminen pitäisi olla hallittua ja ottaa asteettain käytöön. Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ei pidä pirstaloida.

 

Valtuutetut Bodil Lindholm, Outi Saloranta-Eriksson, Rita Holopainen ja Marjut Frantsi-Lankia kannattivat valtuutettu Anna Aintilan muutosehdotusta.

 

 

 

Äänestykset

 

Puheenjohtaja juliste keskustelun päättyneeksi ja totesi, että valtuuston puheenjohtaja Ulf Kjerin on tehnyt muutosehdotuksia, asiakohtiin 1, 2, 3 ja 6 sekä lisäysehdotuksen asiakohtaan 23 ja valtuutettu Anna Aintila lisäysehdotuksen asiakohtaan 23.

 

Valtuuston puheenjohtaja Ulf Kjerinin muutosehdotus asiakohtaan 1 ei hyväksytty yksimielisesti joten siitä on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että kunnanvaltuusto äänestää valtuuston puheenjohtaja Ulf Kjerinin muutosehdotuksesta asiakohtaan 1 äänestyskoneella siten, että ne, jotka ovat pohjaehdotuksen hyväksymisen kannalla äänestävät JAA ja ne jotka hyväksyvät valtuuston puheenjohtaja Ulf Kjerinin muutosehdotuksen asiakohtaan 1 äänestävät EI. Jos JAA saa enemmän ääniä, kunnanvaltuusto on hyväksynyt pohjaehdotuksen, jos EI saa enemmän ääniä kunnanvaltuusto on hyväksynyt valtuuston puheenjohtaja Ulf Kjerinin muutosehdotuksen asiakohtaan 1.

 

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin 34 JAA ääntä, 10 EI ääntä. Valtuutettuja oli paikalla yhteensä 44.

 

Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 14/13.3.2017.

 

Pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

 

 

 

 

Valtuuston puheenjohtaja Ulf Kjerinin muutosehdotus asiakohtaan 2 ei hyväksytty yksimielisesti joten siitä on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että kunnanvaltuusto äänestää valtuuston puheenjohtaja Ulf Kjerinin muutosehdotuksesta asiakohtaan 2 äänestyskoneella siten, että ne, jotka ovat pohjaehdotuksen hyväksymisen kannalla äänestävät JAA ja ne jotka hyväksyvät valtuuston puheenjohtaja Ulf Kjerinin muutosehdotuksen asiakohtaan 2 äänestävät EI. Jos JAA saa enemmän ääniä, kunnanvaltuusto on hyväksynyt pohjaehdotuksen, jos EI saa enemmän ääniä kunnanvaltuusto on hyväksynyt valtuuston puheenjohtaja Ulf Kjerinin muutosehdotuksen asiakohtaan 2.

 

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin 33 JAA ääntä, 11 EI ääntä. Valtuutettuja oli paikalla yhteensä 44.

 

Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 15/13.3.2017.

 

Pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

 

 

 

Valtuuston puheenjohtaja Ulf Kjerinin muutosehdotus asiakohtaan 3 ei hyväksytty yksimielisesti joten siitä on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että kunnanvaltuusto äänestää valtuuston puheenjohtaja Ulf Kjerinin muutosehdotuksesta asiakohtaan 3 äänestyskoneella siten, että ne, jotka ovat pohjaehdotuksen hyväksymisen kannalla äänestävät JAA ja ne jotka hyväksyvät valtuuston puheenjohtaja Ulf Kjerinin muutosehdotuksen asiakohtaan 3 äänestävät EI. Jos JAA saa enemmän ääniä, kunnanvaltuusto on hyväksynyt pohjaehdotuksen, jos EI saa enemmän ääniä kunnanvaltuusto on hyväksynyt valtuuston puheenjohtaja Ulf Kjerinin muutosehdotuksen asiakohtaan 3.

 

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin 33 JAA ääntä, 11 EI ääntä. Valtuutettuja oli paikalla yhteensä 44.

 

Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 16/13.3.2017.

 

Pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

 

 

 

 

Valtuuston puheenjohtaja Ulf Kjerinin muutosehdotus asiakohtaan 6 ei hyväksytty yksimielisesti joten siitä on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että kunnanvaltuusto äänestää valtuuston puheenjohtaja Ulf Kjerinin muutosehdotuksesta asiakohtaan 6 osalta äänestyskoneella siten, että ne, jotka ovat pohjaehdotuksen hyväksymisen kannalla äänestävät JAA ja ne jotka hyväksyvät valtuuston puheenjohtaja Ulf Kjerinin muutosehdotuksen asiakohtaan 6 äänestävät EI. Jos JAA saa enemmän ääniä, kunnanvaltuusto on hyväksynyt pohjaehdotuksen, jos EI saa enemmän ääniä kunnanvaltuusto on hyväksynyt valtuuston puheenjohtaja Ulf Kjerinin muutosehdotuksen asiakohtaan 6.

 

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin 32 JAA ääntä, 12 EI ääntä. Valtuutettuja oli paikalla yhteensä 44.

 

Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 17/13.3.2017.

 

Pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

 

 

 

 

Valtuuston puheenjohtaja Ulf Kjerinin muutosehdotus asiakohtaan 23 ei hyväksytty yksimielisesti joten siitä on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että kunnanvaltuusto äänestää valtuuston puheenjohtaja Ulf Kjerinin muutosehdotuksesta asiakohdan 23 osalta äänestyskoneella siten, että ne, jotka ovat pohjaehdotuksen hyväksymisen kannalla äänestävät JAA ja ne jotka hyväksyvät valtuuston puheenjohtaja Ulf Kjerinin muutosehdotuksen asiakohdan 23 osalta äänestävät EI. Jos JAA saa enemmän ääniä, kunnanvaltuusto on hyväksynyt pohjaehdotuksen, jos EI saa enemmän ääniä kunnanvaltuusto on hyväksynyt valtuuston puheenjohtaja Ulf Kjerinin muutosehdotuksen asiakohdan 23 osalta.

 

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin 24 JAA ääntä, 20 EI ääntä. Valtuutettuja oli paikalla yhteensä 44.

 

Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 18/13.3.2017.

 

Pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

 

 

 

Valtuutettu Anna Aintilan muutosehdotus asiakohtaan 23 ei hyväksytty yksimielisesti joten siitä on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että kunnanvaltuusto äänestää valtuutettu Anna Aintilan muutosehdotuksesta asiakohdan 23 osalta äänestyskoneella siten, että ne, jotka ovat pohjaehdotuksen hyväksymisen kannalla äänestävät JAA ja ne jotka hyväksyvät valtuutettu Anna Aintilan muutosehdotuksen asiakohdan 23 osalta äänestävät EI. Jos JAA saa enemmän ääniä, kunnanvaltuusto on hyväksynyt pohjaehdotuksen, jos EI saa enemmän ääniä kunnanvaltuusto on hyväksynyt valtuutettu Anna Aintilan muutosehdotuksen asiakohdan 23 osalta.

 

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin 13 JAA ääntä, 30 EI ääntä ja yksi tyhjä ääni. Valtuutettuja oli paikalla yhteensä 44.

 

Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 19/13.3.2017.

 

Anna Aintilan muutosehdotus sai enemmän ääniä.

 

 

 

Päätös

Kunnanvaltuusto:

 

Kunnanvaltuusto päätti

 

1

hyväksyä liitteen mukaisen lausunnon luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi seuraavalla lisäyksellä asiakohtaan 23:

 

Valinnanvapauden laajeneminen pitäisi olla hallittua ja ottaa asteettain käytöön. Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ei pidä pirstaloida.

 

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 

Pöytäkirjan liitteet:

Kv 14/13.3.2017, -äänestysluettelo

Kv 15/13.3.2017, -äänestysluettelo

Kv 16/13.3.2017, -äänestysluettelo

Kv 17/13.3.2017, -äänestysluettelo

Kv 18/13.3.2017, -äänestysluettelo

Kv 19/13.3.2017, -äänestysluettelo

Kv 20/13.3.2017, - Kirkkonummen kunnan vastaus sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön lausuntopyyntökyselyyn luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi, kunnanvaltuuston päätös 13.3.2017 § 19.

 

 

 

Muutoksenhakuohje

ei muutoksenhakua

 

_____


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa