Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummi

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kirkkonummi01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kirkkonummi01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 07.11.2016/Pykälä 107

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Perusturvalautakunta

§ 122

27.10.2016

Kunnanhallitus

§ 339

31.10.2016

Kunnanvaltuusto

§ 107

07.11.2016

 

Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi

 

858/03.00/2013

 

Perusturvalautakunta 27.10.2016 § 122

Kirkkonummen kuntaan on 31.8.2016 saapunut lausuntopyyntö, jolla sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö pyytävät lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi. Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön 9.11.2016 klo 16.15 mennessä. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen valmistelussa.

 

Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus muun muassa perustaa uudet maakunnat sekä säätää maakuntien hallinnosta ja taloudesta, siirtää järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista kunnilta maakunnille, säätää maakuntien saamasta rahoituksesta, rahoituksen keräämisen veroperusteista, uudistuksen voimaanpanosta, henkilöstön asemasta sekä omaisuusjärjestelyistä. Lisäksi tarkoitus on kuntiin jäljelle jäävien peruspalvelujen osalta säätää uusi kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä. Muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien siirrosta maakunnille sekä rahoituksesta valmistellaan erillinen hallituksen esitys.

 

Uudistuksen voimaanpanolaki sisältää säännökset maakuntajaosta. Mikäli kunta päättää esittää kunnan kuulumista voimaanpanolain 5 §:n mukaisesta maakuntajaosta poikkeavaan maakuntaan, päätöksestä tulee toimittaa kunnanvaltuuston päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministeriöön.

 

Kunnan lausuntoa on valmisteltu kunnan johtoryhmässä 20.9.2016 hyväksytyllä tavalla, minkä mukaan lausunnon valmistelusta vastaa ja sitä koordinoi perusturvan toimiala. Kunnan eri toimialat ovat antaneet omalta osaltaan näkemyksensä perusturvan toimialalle 12.10.2016 mennessä. Lisäksi kunnanlakimies, henkilöstöpäällikkö ja talousjohtaja ovat antaneet näkemyksensä. Perusturvan ja muiden toimialojen näkemykset on pyritty yhteensovittamaan liitteenä olevassa lausuntoluonnoksessa.

 

Lausuntopyynnön materiaalit: http://alueuudistus.fi/hallituksen-esitysluonnos-31-8-2016

 

Valmistelijat: perusturvajohtaja Liisa Ståhle, p. 050 594 1749 ja

hallintopäällikkö Kati Kupiainen, p. 040 126 9642

etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

 

Esityslistan liite:

- Kirkkonummen kunnan vastaus sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi, ehdotus perusturvalautakunnalle

 

Oheismateriaali:

- Hallituksen esitysluonnos sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 31.8.2016 / tiivistelmä

- Maakuntalaki / Korjaukset maakuntalain pykäliin 1.9.2016

- Ministeri Juha Rehulan maakuntakierroksen sote-esittelydiat syyskuu 2016

- Sote- ja maakuntauudistus / Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti

- Hallituksen esitysluonnos sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi / Liisa Ståhle

Ehdotus

Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen lausunnon annettavaksi vastaukseksi lausuntopyyntöön.

 

Käsittely

 

Keskustelun aikana tehtiin seuraavat ehdotukset:

 

Perusturvalautakunnan jäsen Viveca Lahti ehdotti, että lausuntoon tehdään seuraavat lisäykset:

- Kysymykseen nro 28, että rahoituksessa on huomioitava, että kaksikielisyys lisää maakunnan kustannuksia.

- Kysymykseen nro 4, että vähemmistökielen vaikuttamistoimielimellä tulee olla vähintään yksi edustaja maakuntahallituksessa.

 

Perusturvalautakunnan jäsenet Ulrika Sjöholm ja Stefan Gustafsson kannattivat Lahden ehdotusta. Perusturvalautakunta hyväksyi Lahden lisäysehdotukset yksimielisesti.

 

Perusturvalautakunnan jäsen Marjut Frantsi-Lankia ehdotti perusturvalautakunnan puheenjohtaja Jussi Määtän kannattamana, että lausunnon kärkiasiat alleviivataan, jotta ne korostuvat tekstistä. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti Frantsi-Lankian ehdotuksen.

 

 

Päätös

Perusturvalautakunta:

 

Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla:

 

Lausuntoon tehdään seuraavat lisäykset:

- Kysymykseen nro 28, että rahoituksessa on huomioitava, että kaksikielisyys lisää maakunnan kustannuksia.

- Kysymykseen nro 4, että vähemmistökielen vaikuttamistoimielimellä tulee olla vähintään yksi edustaja maakuntahallituksessa.

 

ja lausunnon kärkiasiat alleviivataan, jotta ne korostuvat tekstistä.

 

 

Perusturvalautakunnan jäsen Ulrika Sjöholm poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.22.

 

Tämän pykälän käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 19.22 - 19.35.

 

 

Pöytäkirjan liite:

Liite 1/28.10.2016, Kirkkonummen kunnan vastaus sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi, perusturvalautakunnan päätös

 

Tiedoksi

Kunnanhallitus (jatkokäsittelyä varten)

 

Muutoksenhakuohje

Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 §)

 

_____

Kunnanhallitus 31.10.2016 § 339

Esityslistan liite

- Kirkkonummen kunnan vastaus sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi, ehdotus kunnanhallitukselle 31.10.2016

 

Oheismateriaali

- Hallituksen esitysluonnos sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 31.8.2016 / tiivistelmä

- Maakuntalaki / Korjaukset maakuntalain pykäliin 1.9.2016

- Ministeri Juha Rehulan maakuntakierroksen sote-esittelydiat syyskuu 2016

- Sote- ja maakuntauudistus / Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti

 

 

 

Ehdotus Kunnanjohtaja:

 

Kunnanhallitus päättää

 

1

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen lausunnon annettavaksi vastaukseksi lausuntopyyntöön

 

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Käsittely

Puheenjohtaja Raija Vahasalo ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Timo Haapaniemi ehdotti, että pöydällepanon aikana asiaa jatkovalmistellaan viranhaltijoiden ja poliittisten päättäjien yhteistyönä siten, että valmistelutyöryhmään nimetään kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajisto, toimialajohtaja Liisa Ståhle, kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, valtuutettu Rita Holopainen, valtuutettu Marjut Frantsi-Lankia ja valtuutettu Irja Bergholm. Outi Saloranta-Eriksson ja Matti Kaurila kannattivat ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös

Kunnanhallitus:

 

Kunnanhallitus päätti

 

1

jättää asian pöydälle ja

 

2

että asiaa jatkovalmistellaan pöydällepanon aikana viranhaltijoiden ja poliittisten päättäjien yhteistyönä siten, että valmistelutyöryhmään nimetään kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajisto, toimialajohtaja Liisa Ståhle, kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, valtuutettu Rita Holopainen, valtuutettu Marjut Frantsi-Lankia ja valtuutettu Irja Bergholm.

 

 

 

 

 

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakua (kuntalaki 91 §)

 

_____

Kunnanhallitus 31.10.2016 § 339

Esityslistan liite

- Kirkkonummen kunnan vastaus sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi, ehdotus kunnanhallitukselle 31.10.2016

 

Oheismateriaali

- Hallituksen esitysluonnos sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 31.8.2016 / tiivistelmä

- Maakuntalaki / Korjaukset maakuntalain pykäliin 1.9.2016

- Ministeri Juha Rehulan maakuntakierroksen sote-esittelydiat syyskuu 2016

- Sote- ja maakuntauudistus / Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti

 

 

 

Ehdotus Kunnanjohtaja:

 

Kunnanhallitus päättää

 

1

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen lausunnon annettavaksi vastaukseksi lausuntopyyntöön

 

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Käsittely

Puheenjohtaja Raija Vahasalo ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Timo Haapaniemi ehdotti, että pöydällepanon aikana asiaa jatkovalmistellaan viranhaltijoiden ja poliittisten päättäjien yhteistyönä siten, että valmistelutyöryhmään nimetään kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajisto, toimialajohtaja Liisa Ståhle, kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, valtuutettu Rita Holopainen, valtuutettu Marjut Frantsi-Lankia ja valtuutettu Irja Bergholm. Outi Saloranta-Eriksson ja Matti Kaurila kannattivat ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös

Kunnanhallitus:

 

Kunnanhallitus päätti

 

1

jättää asian pöydälle ja

 

2

että asiaa jatkovalmistellaan pöydällepanon aikana viranhaltijoiden ja poliittisten päättäjien yhteistyönä siten, että valmistelutyöryhmään nimetään kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajisto, toimialajohtaja Liisa Ståhle, kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, valtuutettu Rita Holopainen, valtuutettu Marjut Frantsi-Lankia ja valtuutettu Irja Bergholm.

 

 

 

 

 

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakua (kuntalaki 91 §)

 

_____

 

Kunnanvaltuusto 07.11.2016 § 107

 

 

Kunnanhallitus 07.11.2016 § 365

 

Esityslistan liite

- Kirkkonummen kunnan vastaus sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi, ehdotus kunnanhallitukselle 7.11.2016

 

Oheismateriaali

- Hallituksen esitysluonnos sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 31.8.2016 / tiivistelmä

- Maakuntalaki / Korjaukset maakuntalain pykäliin 1.9.2016

- Ministeri Juha Rehulan maakuntakierroksen sote-esittelydiat syyskuu 2016

- Sote- ja maakuntauudistus / Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti

 

Ehdotus

Kunnanjohtaja:

 

kunnanhallitus päättää

 

1

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kunnanhallituksen ehdotuksen lausunnoksi vastauksena lausuntopyyntöön ja

 

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Käsittely

Outi Saloranta-Eriksson saapui kokoukseen klo 16:38 ja Emmi Wehka-aho klo 16:40 asian käsittelyn alkaessa.

 

Matti Kaurila ehdotti, että lausunnon sivulta 16 poistetaan toinen kappale, eli maininta maakuntauudistuksen verotusoikeudesta. Reijo Munther kannatti ehdotusta. Ehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti, joten siitä oli äänestettävä. Äänestysjärjestys: pohjaehdotus JAA ja Kaurilan muutosehdotus EI. Pohjaehdotuksen puolesta (JAA) äänestivät Rita Holopainen, Ari Harinen, Hans Hedberg, Antti Kilappa, Michaela Lindholm, Outi Saloranta-Eriksson ja Pekka Sinisalo. Kaurilan muutosehdotuksen puolesta (EI) äänestivät Reijo Munther, Matti Kaurila, Marjatta Savilahti ja Raija Vahasalo. Pohjaehdotus hyväksyttiin äänin 7-4.

 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

 

Muutoksenhakuohje

Ei muutoksenhakua (kuntalaki 91 §)

_____

 

 

 

 

Kunnanvaltuusto 7.11.2016 § 107

 

 

 

Ehdotus

Työryhmän ehdotus kunnanhallitukselle jaetaan varsinaisille valtuutetuille sähköpostitse perjantaina.

 

Kunnanhallitus käsittelee asiaa ylimääräisessä kokouksessaan 7.11.2016. Kunnanhallituksen esitys annetaan kokouksessa.

 

 

Käsittely:

Perusturvajohtaja Liisa Ståhle esitteli työryhmän ehdottamia muutosehdotuksia perusturva lautakunnan 27.10.2016 lausuntoesitykseen.

 

 

Keskustelun aikana tehtiin seuraavat ehdotukset:

 

Valtuutettu Emmi Wehka-aho teki seuraavan muutosesityksen kysymykseen 14:

Ei pääosin.
Järjestämistehtävien ja palvelutuotannon hallinnollista erottamista sekä maakunnan palvelulaitosta koskeva sääntely kaventaa maakuntien mahdollisuutta päättää palvelutuotannon tarkoituksenmukaisesta ja tehokkaasta organisointitavasta. Tämä järjestely synnyttää päällekkäistä hallintoa ja hallintokustannuksia sekä heikentää maakunnan mahdollisuuksia palvelutuotannon ohjaukseen.

Valtuutettu Marjut Frantsi-Lankia kannatti ehdotusta.

 

 

Valtuutettu Matti Kaurila ehdotti seuraavaa poistoa kysymyksestä 26 (sivu 16)

Kunnanvaltuusto päättää poistaa lausunnosta kohdan 26. viimeisen kaappaleen, joka alkaa " Maakunnalla tulee jatkossa olla oma verotusoikeus, jolloin...."

Valtuutetut Raija Vahasalo, Thorolf Sjölund ja Petri Pohjonen kannattivat ehdotusta.

 

 

Valtuutettu Anna Aintila teki seuraavat kolme ehdotusta:

1 - ehdotus: lisäys:

Vähemmistökielen vaikuttamistoimielimellä tulee olla vähintään yksi edustaja maakuntahallituksessa

Valtuutetut Thorolf Sjölund, Corinna Tammenmaa ja varavaltuutettu Viveca Lahti kannattivat ehdotusta.

 

 

2 - ehdotus: lisäys kysymykseen 16:

Valinnanvapaus, monituottajamalli ja yhtiöittäminen vaikeuttaa integraatiota ja maakunnilla tulee olla sellainen organisaatiopätevyys josta ei ole aikaisempaa kokemusta

Valtuutetut Thorolf Sjölund, Corinna Tammenmaa ja varavaltuutettu Viveca Lahti kannattivat ehdotusta.

 

 

3 - ehdotus: lisäys:

Asiakasmaksuihin tulee olemaan korottamispaineita. Tämä ei auta kaventamaan terveyseroja.

Valtuutetut Thorolf Sjölund, Corinna Tammenmaa ja varavaltuutettu Viveca Lahti kannattivat ehdotusta.

 

 

Valtuutettu Ari Harinen ehdotti lisättäväksi seuraavaa muutosta vastaukseen kysymykseen nro 3:

Toteutetaan Uudenmaan maakuntavaalit sisäisellä vaalipiirijaolla niin, että Kirkkonummi sijoittuu läntisen vaalipiiriin.

Valtuutetut Eero Lankia, Pekka Jäppinen, Pekka M. Sinisalo, Minna Hakapää ja Ville Salmela kannattivat ehdotusta.

 

Valtuutettu Pekka Sinisalo ehdotti että seuraava, pykälän 12 kohdan 4 kappale 5 poistetaan:

"Sille tulisi säätää maakuntia sitovaa päätösvaltaa."

Valtuutetut Eero Lankia ja Ville Salmela kannattivat ehdotusta.

 

Valtuutettu Ari Harinen ehdotti lisättäväksi uudeksi päätöskohdaksi ja aikaisempi päätöskohta 2 siirtyy kohdaksi 3:

uusi kohta 2:
Sote uudistuksen kustannussäästötavoitteita ja palvelun parantamista ei hallituksen esittämillä toimilla tulla Kirkkonummella saavuttamaan, tämän vuoksi valtuusto katsoo , että uudistuksesta nyt esitetyssä muodossa tulisi luopua.

kohta 3:

pykälä tarkastetaan

 

Valtuutetut Pekka Jäppinen, Pekka M. Sinisalo, Minna Hakapää ja Ville Salmela kannattivat ehdotusta.

 

Valtuutettu Corinna Tammenmaa ehdotti, että kohdasta - Vähemmistökielen vaikuttamistoimielin

Poistetaan sana sitovaa.

Korvataan lauseella: Jatkovalmistelussa vähemmistökielen vaikuttamistoimielimen mahdollisuuksia tosiasiallisesti vaikuttaa omakielisten palveluiden toteutumiseen tulisi täsmentää ja esimerkiksi kytkeä vaikuttamistoimielin maakuntahallituksen päätöksentekoon.

Valtuutetut Hans Hedberg ja Thorolf Sjölund kannattivat ehdotusta.

 

Valtuutettu Jens Sørensen ehdotti, että kunnanhallituksen lausuntoehdotus korvataan seuraavalla lausunnolla:

"Vaadittu organisaatiouudistus on liian suuri. Vaadittu muutosnopeus on liian nopea. Emme usko, että sekä päätöksenteko että operatiivinen koneisto pystyy muutokseen ilman liian isoja riskejä. Ehdotamme uudistusta suunniteltavan niin, että sen toteutusaikataulu on ainakin vuosikymmenen pitkä."

 

Valtuutetut Minna Hakapää ja Emmi Wehka-aho kannattivat ehdotusta.

 

 

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että käsittelyn aikana on tehty edellä esitetyt ehdotukset, joita kaikkia on kannatettu.

Puheenjohtaja ehdotti että valtuusto käsittelee ehdotukset erikseen yksitellen, siten että ensin käsitellään valtuutettu Wehka-ahon ehdotus ja viimeiseksi Jens Sørensenin lausuntoehdotus.

 

 

Äänestykset

 

Valtuutettu Emmi Wehka-ahon muutosesityksen kysymykseen 14:

 

Valtuusto ei hyväksynyt valtuutettu Wehka-ahon ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Wehka-ahon muutosehdotusta, äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Wehka-ahon ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

29 JAA -ääntä, 18 EI -ääntä, 4 oli poissa

Pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 5/7.11.2016

 

Valtuutettu Matti Kaurilan poistoehdotus kysymykseen 26 (sivu 16):

Valtuusto ei hyväksynyt valtuutettu Kaurilan ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kaurilan muutosehdotusta, äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Kaurilan ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

26 JAA -ääntä, 21 EI -ääntä, 4 oli poissa

Pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 6/7.11.2016

 

 

Valtuutettu Anna Aintilan 1 - lisäysedotus:

Vähemmistökielen vaikuttamistoimielimellä tulee olla vähintään yksi edustaja maakuntahallituksessa

Valtuusto ei hyväksynyt valtuutettu Aintilan ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Aintilan muutosehdotusta, äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Aintilan ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

25 JAA -ääntä, 22 EI -ääntä, 4 oli poissa

Pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 7/7.11.2016

 

 

Anna Aintilan 2 - lisäysehdotus (kysymykseen 16):

Valtuusto ei hyväksynyt valtuutettu Aintilan ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Aintilan muutosehdotusta, äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Aintilan ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

34 JAA -ääntä, 12 EI -ääntä, 1 tyhjä -ääni, 4 oli poissa

Pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 8/7.11.2016

 

 

Anna Aintilan 3 - lisäysehdotus (asiakasmaksut):

Valtuusto ei hyväksynyt valtuutettu Aintilan ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Aintilan muutosehdotusta, äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Aintilan ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

25 JAA -ääntä, 22 EI -ääntä, 4 oli poissa

Pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 9/7.11.2016

 

Valtuutettu Ari Harisen muutosehdotus vastaukseen kysymykseen nro 3:

Valtuusto ei hyväksynyt valtuutettu Harisen ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Harisen muutosehdotusta, äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Harisen ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

18 JAA -ääntä, 28 EI -ääntä, 1 tyhjä -ääni, 4 oli poissa

Harisen muutosehdotus sai enemmän ääniä.

Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 10/7.11.2016

 

Valtuutettu Pekka Sinisalon poistoehdotus:

Valtuusto ei hyväksynyt valtuutettu Sinisalon ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Sinisalon muutosehdotusta, äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Sinisalo ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

29 JAA -ääntä, 18 EI -ääntä, 4 oli poissa

Pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 11/7.11.2016

 

Valtuutettu Ari Harisen ehdotus:i uusi päätöskohta 2:

Valtuusto ei hyväksynyt valtuutettu Harisen ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Harisen muutosehdotusta, äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Harisen ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

29 JAA -ääntä, 18 EI -ääntä, 4 oli poissa

Pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 12/7.11.2016

 

Valtuutettu Corinna Tammenmaan ehdotus: Vähemmistökielen vaikuttamistoimielin

Poistetaan sana sitovaa.

Valtuusto ei hyväksynyt valtuutettu Tammenmaan ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Tammenmaan muutosehdotusta, äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Tammenmaan ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

4 JAA -ääntä, 42 EI -ääntä, 1 tyhjä -ääni, 4 oli poissa

Tammenmaan ehdotus sai enemmän ääniä.

Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 13/7.11.2016

 

Valtuutettu Jens Sørensenin ehdotus uudeksi lausunnoksi:


Valtuusto ei hyväksynyt valtuutettu Sörensenin ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Sörensenin muutosehdotusta, äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Sörensenin ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

38 JAA -ääntä, 9 EI -ääntä, 4 oli poissa

Pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 14/7.11.2016

 

 

Valtuutetut Pekka M. Sinisalo, Marjut Frantsi-Lankia ja Corinna Tammenmaa poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

 

Päätös

Kunnanvaltuusto:

 

Kunnanvaltuusto päätti

 

1

tehdä seuraavat muutokset esityslistan liitteenä olevaan kunnan lausuntoon:

 

1.1

sivu 4: poistetaan lause "Toteutetaan vaalit vaalipiirijaolla". Tilalle lause "Toteutetaan Uudenmaan maakuntavaalit sisäisellä vaalipiirijaolla niin, että Kirkkonummi sijoittuu läntiseen vaalipiiriin".

 

 

1.2

sivu 5: poistetaan toiseksi viimeisestä kappaleesta lause "Sille tulisi säätää maakuntia sitovaa päätösvaltaa tai esimerkiksi kytkeä vähemmistökielen vaikuttamistoimielin maakuntahallituksen päätöksentekoon". Tilalle lause "Jatkovalmistelussa vähemmistökielen vaikuttamistoimielimen mahdollisuuksia tosiasiallisesti vaikuttaa omakielisten palveluiden toteutumiseen tulisi täsmentää ja esimerkiksi kytkeä vaikuttamistoimielin maakuntahallituksen päätöksentekoon".

2

Kirkkonummen kunnan vastaus sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi, jossa on mukana
1 - kohdassa mainitut muutokset on valtuuston pöytäkirjan liitteenä
Kv 15/7.11.2016

 

_____

 

 

Pöytäkirjan liitteet:

Kv 5/7.11.2016, äänestysluettelo (Wehka-aho)

Kv 6/7.11.2016, äänestysluettelo (Kaurila)

Kv 7/7.11.2016, äänestysluettelo (Aintila, 1.)

Kv 8/7.11.2016, äänestysluettelo (Aintila 2.)

Kv 9/7.11.2016, äänestysluettelo (Aintila 3.)

Kv 10/11.7.2016, äänestysleuttelo (Harinen)

Kv 11/7.11.2016, äänestysluettelo (Sinisalo)

Kv 12/7.11.2016, äänestysluettelo (Harinen)

Kv 13/7.11.2016, äänestysluettelo (Tammenmaa)

Kv 14/7.11.2016, äänestysluettelo (Sørensen)

Kv 15/7.11.2016, Kirkkonummen kunnan vastaus sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi

 

 

 

 

Muutoksenhakuohje

ei muutoksenhakua

 

_____


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa